Site navigation

About this site -- Wherein I explain what this site is.

About me -- Hello. my Live Journal

Archives -- Ghosts of weblogs past.

Archives

March 2002
April 2002
May 2002
June 2002
July 2002
August 2002
September 2002
November 2002
December 2002
February 2003
March 2003
April 2003
May 2003
August 2003
September 2003
October 2003
November 2003
December 2003
January 2004
February 2004
March 2004
April 2004
May 2004
-- current blog

Site notes

This page validates as XHTML 1.0, and will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device. It was created using techniques detailed at glish.com/css/.

Powered By Blogger TM

Other sites

FAQ
learn Polish
język polski
on msn

2004-05-31

· Gazeta.pl : Usenet : pl.soc.prawo
Zasady postepowania przed Trybunalem Strasburskim - Prawniczy Serwis Informacyjny e-prawnik.pl:

"The Registrar European Court of Human Rights Council of Europe F- 67075 Strasbourg Cedex

Adres internetowy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu: http://www.echr.coe.int

Podstawa prawna:

Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 4 listopada 1950 r. (Dz. U. 1993 r., Nr 61, poz. 284), Deklaracja o uznaniu kompetencji Europejskiej Komisji Praw Człowieka oraz jurysdykcji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - oświadczenie rządowe z 7 kwietnia 1993 r. (Dz. U. 1993 r., Nr 61, poz. 286), Protokół Nr 11 z 11 maja 1994 r. (Dz. U. 1998 r., Nr 147, poz. 962)."

2004-05-29

· Portal Onet.pl - Tygodnik Polityka

  1. Pierwsza klasa - Mercedes, whisky i artystki.
  2. Druga klasa - Wołga, starka i własna sekretarka.
  3. Trzecia klasa - Syrenka, wódka czerwona i własna żona.
  4. Czwarta klasa - tramwaj, zupa i własna d...

· Ukrainian-Polish Forum
“Я Поляк, а отже — Європеєць”
· 1.02: Obsolete Skill Set: The 3 Rs
1.02: Obsolete Skill Set: The 3 Rs
· Polish Foods
Polish Foods

back to top